Kim loại Al tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2?

Xuất bản: 13/07/2022 - Cập nhật: 13/07/2022 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Kim loại Al tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Kim loại Al tan hết trong lượng dư dung dịch HCl sinh ra khí H2.
2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X