Khi đun nóng, sắt tác dụng với lưu huỳnh sinh ra muối nào sau đây?

Xuất bản: 13/07/2022 - Cập nhật: 13/07/2022 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Khi đun nóng, sắt tác dụng với lưu huỳnh sinh ra muối nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Khi đun nóng, sắt tác dụng với lưu huỳnh sinh ra muối FeS.
Fe+S-> FeS.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X