Khi cho kim loại tác dụng với HNO3 thì không thể tạo ra hợp chất

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khi cho kim loại tác dụng với HNO3 thì không thể tạo ra hợp chất

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

N2O5 là oxit cao nhất của nitơ, số oxi hóa +5 nên không thể tạo ra khi cho kim loại tác dụng với HNO3.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X