Hợp chất hữu cơ X mạch hở, có công thức phân tử C4H11O2N. X phản ứng với dung

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hợp chất hữu cơ X mạch hở, có công thức phân tử C4H11O2N. X phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng, sinh ra khí Y, có tỉ khối so với H2 nhỏ hơn 17 và làm xanh quỳ tím ẩm. Số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hợp chất hữu cơ X mạch hở, có công thức phân tử C4H11O2N. X phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng, sinh ra khí Y, có tỉ khối so với H2 nhỏ hơn 17 và làm xanh quỳ tím ẩm. Số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là 3

$M _{ Y }<17 x 2=34 ;$ là khí và làm xanh quỳ

$tính ấm \rightarrow Y$ là $NH _{3}$ (ammoniac) hoặc

$CH _{3} NH _{2}($ metylamin $)$

$X$ có công thúrc phân tư $C _{4} H _{11} O _{2} N$ mà sản phầm thủy phân có NH $_{3}$ hoặc $CH _{3} NH _{2}$ rồi

$\rightarrow X$ có dạng muối amoni hoặc ankylamoni của axit cacboxylic

$\rightarrow$ tương ứng có 3 công thức cấu tạo thỏa mãn X như sau:

(1) $CH _{3} CH _{2} COONH _{3} CH _{3}$ (metylamoni proponat);

(2) $CH _{3} CH _{2} CH _{2} COONH _{4}$ (amoni butyrat )

(3)$\left( CH _{3}\right)_{2} CHCOONH _{4}$ (amoni isobutyrat )

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X