Hỗn hợp E gồm hai ancol X, Y (có cùng số nguyên tử C, đều mạch hở) và amin Z

Xuất bản: 14/04/2023 - Cập nhật: 14/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hỗn hợp E gồm hai ancol X, Y (có cùng số nguyên tử C, đều mạch hở) và amin Z (no, hai chức, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol E cần vừa đủ a mol O2, thu được 0,14 mol CO2, 0,16 mol H2O và 0,01 mol N2. Biết E chứa một ancol hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Giá trị lớn nhất của a là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

nZ = nN2 = 0,01 → nX + nY = 0,04
Số C của X, Y là x và số C của Z là z
nCO2 = 0,04x + 0,01z = 0,14
Dễ thấy nH2O – nCO2 < nE nên phải có ancol không no → x ≥ 3
→ x = 3, z = 2 là nghiệm duy nhất
Số H của X, Y là x’; Z là C2H8N2
nH = 0,04x’ + 0,01.8 = 0,16.2 → x’ = 6
→ Ancol gồm CH≡C-CH2OH (0,02) và C3H8Op (0,02)
Bảo toàn O: 0,02 + 0,02p + 2a = 0,14.2 + 0,16
Để a max thì p min → Chọn p = 2
→ a = 0,19

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X