Hoạt động kinh tế biển ít có giá trị đối với nền kinh tế của Đông Nam Bộ là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hoạt động kinh tế biển ít có giá trị đối với nền kinh tế của Đông Nam Bộ là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hoạt động kinh tế biển ít có giá trị đối với nền kinh tế của Đông Nam Bộ là nuôi trồng thuỷ sản

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X