Hòa tan m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,5 mol NaOH để phản ứng hoàn toàn thì

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hòa tan m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,5 mol NaOH để phản ứng hoàn toàn thì được dung dịch X chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Khi thêm CaCl2 dư và X thì sau phản ứng trong dung dịch chỉ chứa một loại anion. Giá trị m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hòa tan m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,5 mol NaOH để phản ứng hoàn toàn thì được dung dịch X chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Khi thêm CaCl2 dư và X thì sau phản ứng trong dung dịch chỉ chứa một loại anion. Giá trị m là 14,2

Phản ứng

$P_{2} O_{5}+N a O H \longrightarrow \mid \begin{array}{l}N a_{3} P O_{4} \\ N a_{2} H P O_{4}+c a c_{3} \\ N a H_{2} P O_{4} \\ N a O H\end{array}$

$Ca _{3}\left( PO _{4}\right)_{2} \downarrow$

$CaHPO _{4} \downarrow$

$Ca \left( H _{2} PO _{4}\right)_{2}$

$Ca ( OH )_{2}$

rightarrow$ Trong dung dich chi chúa một loại anion thì đó là $C l^{-}$ rồi $\rightarrow$ các anion còn lại trong dung dịch X phài tạo được kết tủa với $Ca ^{2+} \rightarrow$ chính là trường hợp $Na _{3} PO _{4}$ và $Na _{2} HPO _{4}$ có cùng số mol là $x$

Bảo toàn nguyên tố Na ta có:

$3 x+2 x=0,5 \rightarrow x=0,1 mol \rightarrow$ có $0,1 mol$

$P _{2} O _{5}$ theo bảo toàn nguyên tố $P .$

Vậy, yêu cầu giá trị của $m=0,1 \times 142=14,2$gam.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X