Hidro sunfua là chất khí độc, khi thải ra môi trường thì gây ô nhiễm không khí.

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hidro sunfua là chất khí độc, khi thải ra môi trường thì gây ô nhiễm không khí. Công thức của hidro sunfua là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hidro sunfua là chất khí độc, khi thải ra môi trường thì gây ô nhiễm không khí. Công thức của hidro sunfua là H2S.
Bổ sung: Hydro sulfua là hợp chất hóa học có công thức H2S. Nó là một loại khí chalcogen hydrua không màu với mùi hôi đặc trưng của trứng thối. Nó rất độc, có tính ăn mòn và dễ cháy.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X