Fax dùng để

Xuất bản: 14/10/2020 - Cập nhật: 14/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Fax dùng để

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Fax dùng để truyền văn bản và hình ảnh, đồ họa đi xa.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X