Dung dịch X có các đặc điểm sau:-Đều có phản ứng với dung dich NaOH và dung dịch

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Dung dịch X có các đặc điểm sau:

-Đều có phản ứng với dung dich NaOH và dung dịch Na2CO3.

-Đều không có phản ứng với dung dịch HCl, dung dịch HNO3.

Dung dịch X là dung dịch nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chú ý, các phàn úmg xäy ra:

$Ba \left( HCO _{3}\right)_{2}+2 HCl \rightarrow BaCl _{2}+2 CO _{2}+2 H _{2} O$

$KOH + HCl \rightarrow KCl + H _{2} O$

$AgNO _{3}+ HCl \rightarrow AgCl \downarrow+ HNO _{3}$

$\rightarrow$ Các đáp án A, C, D đều không thỏa

mãn điều kiện đề bài. Chi có đáp án B

thỏa mãn:

$MgCl _{2}+2 NaOH \rightarrow 2 NaCl + Mg ( OH )_{2} \downarrow$

$MgCl _{2}+ Na _{2} CO _{3} \rightarrow MgCO _{3} \downarrow+2 NaCl$

Và $MgCl _{2}$ không có phàn úmg với dung

dich HCl, dung dịch HNO $_{3}$.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X