Điôt bán dẫn có tác dụng:

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Điôt bán dẫn có tác dụng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điôt bán dẫn có tác dụng chỉnh lưu.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn có:

Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn có 1 tiếp giáp P – N, linh kiện có 2 tiếp giáp P – N là tranzito, 3 tiếp giáp P – N tirixto, các lớp bán dẫn ghép nối tiếp là triac.

Nối ý cột A1 với ý cột B1:

Điôt bán dẫn có 1 tiếp giáp P - N; Tirixto có dòng điện đi từ cực C sang cực E; Tranzito có 3 điện cực A1, A2, G; Triac có 3 tiếp giáp P – N, có 3 điện cực. => Đáp án đúng là B.

Đâu là kí hiệu điôt bán dẫn:

Kí hiệu điôt bán dẫn là hình B vì đáp án A sai vị trí cực, đáp án C vẽ kí hiệu thiếu, đáp án D là kí hiệu tirixto.

Điôt bán dẫn có cấu tạo gồm:

Điôt bán dẫn có cấu tạo gồm một lớp tiếp xúc p - n.

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X