Điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ khi không điều tiết là:

Xuất bản: 15/01/2021 - Cập nhật: 05/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ khi không điều tiết là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ khi không điều tiết là điểm cực viễn, đối với mắt không có tật - điểm cực viễn ở vô cực.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Sự điều tiết của mắt là gì ?

Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi độ cong của thủy tinh thể để ảnh của vật quan sát hiện rõ nét trên màng lưới.

Để khắc phục tật cận thị của mắt khi quan sát các vật ở vô cực mà mắt không điều tiết thì phải ghép thêm vào mắt một thấu kính:

Để khắc phục tật cận thị của mắt khi quan sát các vật ở vô cực mà mắt không điều tiết thì phải ghép thêm vào mắt một thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp.

Mắt điều tiết mạnh nhất khi quan sát các vật đặt ở:

Mắt điều tiết mạnh nhất khi quan sát các vật đặt ở điểm cực cận (Cc), đây là điểm gần nhất mà mắt còn nhìn rõ ở trạng thái điều tiết tối đa.

Khi nói về sự điều tiết của mắt, phát biểu nào sau đây là đúng?

Đáp án A - sai vì không phải lúc nào mắt cũng có thể nhìn rõ được tất cả các vật nằm trước mắt
B - sai vì khi nhìn các vật ở xa trên trục của mắt, cơ vòng dãn ra và thủy tinh thể tự xẹp xuống
C - đúng
D - sai vì khi nhìn vật ở gần mắt hơn thì các cơ vòng co lại làm độ cong của thủy tinh thể tăng lên

Để quan sát rõ các vật thì mắt phải điều tiết sao cho:

Để quan sát rõ các vật thì mắt phải điều tiết sao cho ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc.
Theo SGK Vât lí 11 trang 197
Điều tiết là hoạt động của mắt làm thay đổi tiêu cự để cho ảnh của vật ở cách mắt những khoảng cách khác nhau vẫn được tạo ra ở màng lưới.

Đối với mắt bị viễn thị, nếu muốn quan sát các vật ở vô cực mà không điều tiết, thì cần đeo thêm một thấu kính:

Đối với mắt bị viễn thị, nếu muốn quan sát các vật ở vô cực mà không điều tiết, thì cần đeo thêm một thấu kính hội tụ có độ tụ thích hợp (đây là cách khắc phục tật viễn thị của mắt).

Để khắc phục tật viễn thị của mắt khi quan sát các vật ở vô cực mà mắt không điều tiết thì phải ghép thêm vào mắt một thấu kính:

Để khắc phục tật viễn thị của mắt khi quan sát các vật ở vô cực mà mắt không điều tiết thì phải ghép thêm vào mắt một thấu kính hội tụ có độ tụ thích hợp.

Ý kiến nào sau đây đúng về sự điều tiết của mắt?

Đáp án A - đúng
B - sai vì: khi nhìn được vật đặt tại điểm cực viễn thì mắt không phải điều tiết
C, D - sai vì: khi nhìn được vật đặt tại điểm cực cận thì mắt phải điều tiết tối đa

Đối với mắt bị cận thị, nếu muốn quan sát các vật ở vô cực mà không điều tiết, thì cần đeo thêm một thấu kính:

Để khắc phục tật cận thị của mắt khi quan sát các vật ở vô cực mà mắt không điều tiết thì phải ghép thêm vào mắt một thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp.

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X