Điểm mới được đề ra tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 so với hội nghị tháng

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điểm mới được đề ra tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 so với hội nghị tháng 11/1939 là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Điểm mới được đề ra tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 so với hội nghị tháng 11/1939 là giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X