Để chú thích trên 1 dòng lệnh trong chương trình C++, ta dùng cặp dấu nào?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 27/09/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Để chú thích trên 1 dòng lệnh trong chương trình C++, ta dùng cặp dấu nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong cấu trúc chương trình C++, lệnh #include dùng để làm gì?

Thông báo cho bộ tiền biên dịch thêm các thư viện chuẩn trong C++. Các lệnh được sử dụng trong thân chương trình phải có prototype nằm trong các thư viện chuẩn này.

Lệnh cin trong C++ có tác dụng gì?

Lệnh cin trong C++ có tác dụng là stream đầu vào chuẩn của C++. 

đề trắc nghiệm lập trình Test mới nhất

X