Đâu là nội dung phản ánh đảng về phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau

Xuất bản: 13/06/2023 - Cập nhật: 13/06/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Đâu là nội dung phản ánh đảng về phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nội dung phản ánh đảng về phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là dẫn đến sự ra đời của nhiều quốc gia độc lập.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X