Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật?

Xuất bản: 19/10/2021 - Cập nhật: 10/11/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến. (Theo SGK Lịch sử 11 trang 7)

Giải thích:
Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản gồm có:
- Mặc đồng phục, tuân lời và phân biệt cấp bậc rõ ràng.
- Huy chương, huyền thoại, sùng bái anh hùng.
- Say mê quyền lực và tính ưu việt.
- Ca tụng bạo lực, chiến tranh và vũ khí.
- Khoe khoang sức mạnh và sự bất khuất.
Và mặc dù tiến lên chủ nghĩa tư bản, song Nhật Bản vẫn duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến. Tầng lớp quý tộc, đặc biệt là giới sĩ Samurai, vẫn có ưu thế chính trị rất lớn. Họ chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự, tình hình đó làm cho đế quốc Nhật Bản có đặc điểm là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt (hiếu chiến).

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là Chủ nghĩa đế quốc thực dân vì tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.

Hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc thực dân cơ bản sụp đổ vào khoảng thời gian nào?

Hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc thực dân cơ bản sụp đổ vào khoảng thời gian giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn. Lịch sử các dân tộc Á, Phi, Mĩ La-tinh bước sang trang mới với nhiệm vụ to lớn đó là:

Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn. Lịch sử các dân tộc Á, Phi, Mĩ La-tinh bước sang trang mới với nhiệm vụ to lớn đó là: củng cố nền độc lập; xây dựng và phát triển đất nước; khắc phục tình trạng nghèo đói, lạc hậu.

Vì sao đế quốc Nhật mang đặc điểm là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt?


Đáp án cần chọn là: C
Mặc dù tiến lên chủ nghĩa tư bản, song Nhật Bản vẫn duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến. Tầng lớp quý tộc, đặc biệt là giới võ sĩ Samurai vẫn có ưu thế chính trị rất lớn. Họ chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự. Tình hình đó làm cho đế quốc Nhật có đặc điểm là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt

Vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy. Đó là nội dung của tờ báo nào của Nguyễn Ái Quốc.

Vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy. Đó là nội dung của tờ báo Người cùng khổ của Nguyễn Ái Quốc

Biểu hiện quan trọng nhất của sự xuất hiện chủ nghĩa đế quốc là

Biểu hiện quan trọng nhất của sự xuất hiện chủ nghĩa đế quốc là sự ra đời của các tổ chức độc quyền

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) đã có tác động như thế nào đến hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc?

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) đánh dấu “chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc”, mở đầu quá trình sụp đổ của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên phạm vi toàn thế giới

Hai khẩu hiệu Đả đảo chủ nghĩa đế quốc và Đả đảo phong kiến xuất hiện trong phong trào cách mạng nào sau đây của nhân dân Việt Nam?

Hai khẩu hiệu Đả đảo chủ nghĩa đế quốc và Đả đảo phong kiến xuất hiện trong phong trào cách mạng Phong trào cách mạng 1930-1931 của nhân dân Việt Nam.

Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc Pháp là

Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc Pháp là đế quốc cho vay lãi

Lênin nhận định: Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân vì

Lênin nhận định: Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân vì Anh có hệ thống thuộc địa trải dài khắp toàn cầu

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X