Cuộc đảo chính ngày 19-8-1991 nhằm lật đổ Tổng thống Góc-ba-chốp không dẫn đến

Xuất bản: 18/03/2021 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cuộc đảo chính ngày 19-8-1991 nhằm lật đổ Tổng thống Góc-ba-chốp không dẫn đến hậu quả gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cuộc đảo chính ngày 19-8-1991 nhằm lật đổ Tổng thống Góc-ba-chốp không dẫn đến hậu quả các thế lực chống phá đã nổ dậy giành chính quyền.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử thi mới nhất

X