Công trình thủy lợi Dầu Tiếng ở vùng Đông Nam Bộ thuộc tỉnh

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 05/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Công trình thủy lợi Dầu Tiếng ở vùng Đông Nam Bộ thuộc tỉnh

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Công trình thủy lợi Dầu Tiếng ở vùng Đông Nam Bộ thuộc tỉnh Tây Ninh.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X