Có các dung dịch riêng biệt sau: AgNO3, CaCl2, CuSO4, FeCl3. Cho dung dịch Na2S

Xuất bản: 24/09/2020 - Cập nhật: 21/04/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Có các dung dịch riêng biệt sau: AgNO3, CaCl2, CuSO4, FeCl3. Cho dung dịch Na2S ... nằm trong bộ đề Ôn Hóa THPT: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Cho dung dịch Na2S lần lượt vào các dung dịch AgNO3, CaCl2, CuSO4, FeCl3. Những mẫu thử nào sinh ra kết tủa?

TRẢ LỜI

Có các dung dịch riêng biệt sau: AgNO3, CaCl2, CuSO4, FeCl3. Cho dung dịch Na2S vào các dung dịch trên, số trường hợp sinh ra kết tủa là 3, các chất đó là: AgNO3, CuSO4, FeCl3.

Phương trình phản ứng diễn ra như sau:
  • AgNO3 + Na2S → 2NaNO3 + Ag2S↓
  • CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4
  • 2FeCl3 + 3Na2S → 2FeS↓ + 6NaCl + S
Sau phản ứng các kết tủa sinh ra là Ag2S, CuS và FeS.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X