Cho mối ghép bu lông có khe hở giữa 2 tấm có hệ số ma sát là 0.4, chịu lực ngang

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho mối ghép bu lông có khe hở giữa 2 tấm có hệ số ma sát là 0.4, chịu lực ngang F = 25000N. Bu lông được dùng trong mối ghép có đường kính chân ren là 27 mm, và ứng suất kéo cho phép là 100Mpa. Hệ số an toàn khi xiết bu lông là 2. Xác định số lượng bu lông cần dùng cho mối ghép?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

\(z \ge \frac{4}{\pi }.\frac{{1,3.s.F}}{{i.f.\left[ {{\sigma _k}} \right].d_1^2}}\)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất

X