Cho hai hình trụ tiếp xúc trong, có đường kính là d1 = 100mm và d2 = 500mm. Mô

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho hai hình trụ tiếp xúc trong, có đường kính là d1 = 100mm và d2 = 500mm. Mô đun đàn hồi là E1 = 2,0.105 MPa; E2 = 2,5.105 MPa. Hệ số poat xông là µ1 = 0,28 ; µ2 = 0,31. Chịu lực hướng tâm là Fr = 5000N. Chiều dài tiếp xúc của hai hình trụ là L = 100mm. Xác định ứng suất tiếp xúc lớn nhất (MPa)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

\({\sigma _H} = {Z_M}\sqrt {\frac{{{q_H}}}{{2.\rho }}} = 0.418\sqrt {\frac{{{q_H}E}}{\rho }} ;{Z_M} = \sqrt {\frac{{2.{E_1}{E_2}}}{{\pi [{E_2}(1 - \mu _1^2) + {E_1}(1 - \mu _2^2)]}}}\)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất

X