Cho hai câu thơ!!Ôi những cánh đồng quê chảy máu!!Dây thép gai đâm nát trời

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho hai câu thơ!!Ôi những cánh đồng quê chảy máu!!Dây thép gai đâm nát trời chiều!!Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì trong hai câu thơ trên?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X