Cho 0,15 mol hỗn hợp rắn X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa FeCl3 0,8M và CuCl2

Xuất bản: 28/09/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho 0,15 mol hỗn hợp rắn X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa FeCl3 0,8M và CuCl2 0,6M thu được dung dịch Y và 7,52 gam rắn gồm hai kim loại. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được 29,07 gam kết tủa. Nếu cho 0,15 mol X trên vào dung dịch HNO3 loãng dư, thấy khí NO thoát ra; đồng thời thu được dung dịch Z có khối lượng tăng 4,98 gam so với dung dịch ban đầu. Cô cạn dung dịch Z thu được lượng muối khan là.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cô cạn dung dịch Z thu được lượng muối khan là 33,06 gam.
Giải:
Đặt nFeCl3 = 0,8x và nCuCl2 = 0,6x
Đặt a, b là số mol Mg, Fe → nX = a + b = 0,15 (1)
Dung dịch Y chứa Mg2+ (a); Cl- (3,6x) → Fe2+ (1,8x – a)
Bảo toàn kim loại:
24a + 56b + 56.0,8x + 64.0,6x = 24a + 56(1,8x – a) + 7,52 (2)
AgNO3 dư vào Y:
m↓ = 143,5.3,6x + 108(1,8x – a) = 29,07 (3)
(1)(2)(3) → a = 0,06; b = 0,09; x = 0,05
→ mX = 24a + 56b = 6,48
Δm = mX – mNO = 4,98
→ nNO = 0,05
Bảo toàn electron: 2a + 3b = 0,05.3 + 8nNH4+
→ nNH4+ = 0,03
m muối = mMg(NO3)2 + mFe(NO3)3 + mNH4NO3 = 33,06

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Để chuyển 11,2 gam Fe thành FeCl3 thì thể tích khí clo (đktc) cần dùng là

Để chuyển 11,2 gam Fe thành FeCl3 thì thể tích khí clo (đktc) cần dùng là 6,72 lít.
Ta có: nFe = 0,2mol
PTHH:
2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
0,2 → 0,3 mol
=> V = 0,3.22,4=6,72 (lít)

Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(III) clorua?

Thí nghiệm thu được muối sắt(III) clorua là đốt cháy dây Fe trong khí Cl2.

PTHH: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là:

Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là xuất hiện kết tủa đỏ nâu.
$3 KOH + FeCl _{3} \rightarrow 3 KCl + Fe ( OH )_{3}(\downarrow$ đỏ $nâu )$

Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (II) sau khi kết thúc phản ứng?

Thí nghiệm thu được muối sắt (II) sau khi kết thúc phản ứng là Fe tác dụng với dung dịch FeCl3.
Fe + 2FeCl3 \rightarrow 3FeCl2
Hiện tượng Sắt (Fe) tan dần, dung dịch chuyển từ màu vàng nâu sang màu xanh rêu.

Đốt cháy sắt trong khí clo, người ta thu được 32,5 gam muối FeCl3. Thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng là

Đốt cháy sắt trong khí clo, người ta thu được 32,5 gam muối FeCl3. Thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng là 6,72 lít.

nFeCl3 = 32,5 : 162,5 = 0,2mol

Bảo toàn nguyên tố Cl $_2nCl_2=_3nFeCl_3⇒nCl_2=_0,_3mol⇒V=_0,_3.22,_4=_6,_72l$

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Đun nóng hỗn hợp bột FeO và CO.

(b) Cho Fe vào dung dịch HCl

(c) Cho Fe(OH)2 vòa dung dịch HNO3 loãng, dư

(d) Đốt Fe dư trong Cl2

(e) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư

Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (III) là

Các phương trình phản ứng xảy ra khi tiến hành các thí nghiệm:

(a) $FeO + CO \stackrel{x^{*}}{\longrightarrow} Fe + CO _{2} \uparrow$.

$(b) Fe +2 HCl \longrightarrow FeCl _{2}+ H _{2} \uparrow$

(c) $3 Fe ( OH )_{2}+10 HNO _{3} \longrightarrow 3 Fe \left( NO _{3}\right)_{3}$

Cho sắt tác dụng với axit clohiđric thu được 12,7 g muối sắt và 0,2 g khí bay lên. Tổng khối lượng chất tham gia phản ứng là


Đáp án A
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có:
${m}_{{{c}{h}{ấ}{t} {t}{h}{a}{m} {g}{i}{a}}} = {m}_{{{c}{h}{ấ}{t} {s}{ả}{n} {p}{h}{ẩ}{m}}} = {12},{7} + {0},{2} = {12}, {9} {g}{a}{m}.$

Cho m gam bột Fe vào bình kín chứa đồng thời 0,06 mol O2 và 0,03 mol Cl2, rồi đốt nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được hỗn hợp chất rắn chứa các oxit sắt và muối sắt. Hòa tan hết hỗn hợp này trong một lượng dung dịch HCl ( lấy dư 25% so với lượng cần phản ứng) thu được dung dịch .....

Cho m gam bột Fe vào bình kín chứa đồng thời 0,06 mol O2 và 0,03 mol Cl2, rồi đốt nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được hỗn hợp chất rắn chứa các oxit sắt và muối sắt. Hòa tan hết hỗn hợp này trong một lượng dung dịch HCl ( lấy dư 25% so với lượng cần phản ứng) thu được dung dịch .....

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X