Cho 0,1 mol Glu-Ala tác dụng với dung dịch KOH dư, đun nóng. Sau khi các phản

Xuất bản: 23/02/2023 - Cập nhật: 23/02/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho 0,1 mol Glu-Ala tác dụng với dung dịch KOH dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol KOH đã phản ứng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol KOH đã phản ứng là 0,3 mol.
Glu-Ala + 3KOH —> GluK2 + AlaK + 2H2O
nGlu-Ala = 0,1 —> nKOH = 0,3

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X