Câu văn Nhạc công dùng các ngón đàn trau chuốt như ngón nhấn mổ, vỗ, vả, ngón

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Câu văn "Nhạc công dùng các ngón đàn trau chuốt như ngón nhấn mổ, vỗ, vả, ngón bấm, day, chớp, búng,ngón phi, ngón rãi’’ dùng phép liệt kê nhằm miêu tả điều gì ?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Liệt kê

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X