Căn cứ vào yếu tố nào sau đây để phân biệt đất với đá, nước, sinh vật, địa

Xuất bản: 06/03/2024 - Cập nhật: 06/03/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào yếu tố nào sau đây để phân biệt đất với đá, nước, sinh vật, địa hình?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đất được cấu tạo bởi các thành phần chính bao gồm chất khoáng, chất hữu cơ, không khí và nước. Đặc trưng cơ bản của đất là độ phì => Độ phì chính là căn cứ quan trọng để phân biệt đất với đá, nước, sinh vật và địa hình.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X