Các nhân tố nào có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 30/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Các nhân tố nào có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế gồm: lực lượng sản xuất; quan hệ sản xuất; kiến trúc thượng tầng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm các môn đại cương học mới nhất

X