Các loại gió nào dưới đây biểu hiện cho quy luật địa đới?

Xuất bản: 13/10/2020 - Cập nhật: 28/04/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Các loại gió nào dưới đây biểu hiện cho quy luật địa đới?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Gió mậu dịch, gió tây ôn đới, gió đông cực là các loại gió biểu hiện cho quy luật địa đới.
- Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ.
- Gió Mậu dịch là gió thổi thường xuyên trong những miền cận Xích đạo. Gió Mậu dịch thổi từ những miền áp cao cận nhiệt đới về vùng áp thấp xung quanh Xích đạo. Trên Bắc bán cầu thì đây là những luồng gió thổi chủ yếu theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, còn trên Nam bán cầu là hướng Đông Nam - Tây Bắc.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X