Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp ngoài, có z1 = 25; z2 = 70; β =

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp ngoài, có z1 = 25; z2 = 70; β = 15°; Xác định Zε biết εβ = 1,1?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

\({Z_\varepsilon } = \sqrt {\frac{{\left( {4 - {\varepsilon _\alpha }} \right)\left( {1 - {\varepsilon _\beta }} \right)}}{3} + \frac{{{\varepsilon _\beta }}}{{{\varepsilon _\alpha }}}}\) nếu εβ < 1 \(\Rightarrow {Z_\varepsilon } = \sqrt {\frac{1}{{{\varepsilon _\alpha }}}}\)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất

X