Trắc nghiệm Tin học 8 bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

Đề trắc nghiệm Tin học 8 bài 1 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1 Tin học lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Chương trình máy tính được theo các bước:
Câu 2. Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào?
Câu 3. Viết chương trình là:
Câu 4.  Theo em hiểu viết chương trình là gì ?
Câu 5. Ngôn ngữ lập trình là:
Câu 6.  Môi trường lập trình gồm những gì?
Câu 7. Ngôn ngữ được sử dụng để viết chương trình là:
Câu 8. Chương trình dịch dùng để làm gì?
Câu 9. Ngôn ngữ lập máy là:

đáp án Trắc nghiệm Tin học 8 bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6D
Câu 2CCâu 7A
Câu 3DCâu 8A
Câu 4ACâu 9C
Câu 5B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X