Trắc nghiệm bài Thao tác lập luận bình luận

Bộ đề trắc nghiệm Thao tác lập luận bình luận gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn lại kiến thức và luyện tập sử dụng thao tác lập luận bình luận.

Câu 1. Thế nào là bình luận?

A. Đối chiếu hai hay nhiều sự vật, hoặc các mặt trong cùng một sự vật để chỉ ra những nét giốn nhau hoặc khác nhau giữa chúng.

B. Dùng lí lẽ và dẫn chứng để bác bỏ những ý kiến sai lệch hoặc thiếu chính xác... từ đó nêu ý kiến, có tính thuyết phục.

C. Chia tách sự vật, hiện tượng thành nhiều yếu tố nhỏ để đi sâu vào xem xét một cách kĩ lưỡng nội dung và mối quan hệ bên trong của chúng.

D. Bàn bạc về sự đúng sai, thật giả, hay dơ, lợi hại của ý kiến, chủ trương, sự việc, hiện tượng, con người, tác phẩm văn học....

Câu 2. Dòng nào không nói đúng đặc điểm của bình luận?

A. Mang tính khách quan

B. Mang tính chủ quan

C. Mang tính đối thoại

D. Nhiều khi mang tính tùy tiện

Câu 3. Dòng nào nói không đúng tác dụng của bình luận?

A. Khẳng định được cái đúng, cái hay, cái tốt, cái lợi.

B. Phê bình được cái sai, cái dở.

C. Lên án được cái xấu, cái ác, cái hại.

D. Cổ vũ, kêu gọi cái mới ra đời.

Câu 4. Nguyên nhân nào khiến cho việc trình bày ý kiến của những bình luận không được sáng tỏ, có sức thuyết phục và hấp dẫn?

A. Người bình luận có lí tưởng xã hội tiến bộ, có tư tưởng nhân văn, có ý thức dân chủ và hiểu biết về cuộc sống.

B. Người bình luận có kiến thức về lĩnh vực cần bình luận và hiểu sâu sắc về vấn đề cần bình luận.

C. Người bình luận chú trọng đề cao ý kiến cá nhân của mình và nhìn nhận vấn đề chỉ ở 1 khía cạnh nào đó.

D. Người bình luận biết sử dụng kết hợp các thao tác lập luận khác nhau để trình bày ý kiến của mình.

Câu 5. Có nhiều cách bình luận. Nhưng dù theo cách nào thì người bình luận cũng phải:

A. Trình bày rõ ràng, trung thực hiện tượng (vấn đề) được bình luận.

B. Đề xuất và chứng tỏ được ý kiến nhận định, đánh giá của mình là xác đáng.

C. Có những lời bàn sâu rộng về chủ đề bình luận.

D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 6. Trường hợp nào sau đây không phải là bình luận?

A. Bình luận thể thao trên truyền hình.

B. Bình luận tác phẩm văn học

C. Bình luận về thời tiết

D. Phê bình học sinh có ý thức kém trong lớp

Câu 7. Mục đích của thao tác lập luận bình luận là gì?

A. Nhằm đề xuất nhận xét, ý kiến đánh giá giúp người đọc, người nghe tán đồng về một sự vật, hiện tượng nào đó.

B. Nhằm cung cấp thông tin chi tiết về một sự vật, hiện tượng nào đó cho người khác tiếp nhận thông tin.

C. Nhằm miêu tả lại một sự vật, hiện tượng nào đó trong cuộc sống khiến người nghe dễ hình dung hơn.

Câu 8. Yêu cầu khi bình luận là gì?

A. Trình bày rõ ràng, trung thực hiện tượng (vấn đề) được bình luận.

B. Dề xuất và chứng tỏ được ý kiến nhận định, đánh giá của mình là xác đáng.

C. Có những lời bàn sâu rộng về chủ đề bình luận.

D. Tất cả các ý kiến trên đều đúng.

Câu 10. Liệt kê các bước khi bình luận một vấn đề?

A. Nêu vấn đề cần bình luận, đánh giá vấn đề bình luận, bàn về vấn đề bình luận.

B. Mở bài, thân bài, kết bài

C. Giới thiệu chung, phân tích chi tiết, đánh giá và kết luận

Câu 12. Dòng nào sau đây đúng khi nói về hướng đánh giá một sự vật (hiện tượng)?

A. Đứng hẳn về một phía, ủng hộ phía mình cho là đúng và bác bỏ phía mà mình chắc chắn là sai.

B. Kết hợp những phần đúng và loại bỏ phần còn hạn chế của mỗi phía, để đi tới một sự đánh giá mà mình tin là thực sự công bằng, hợp lí.

C. Đưa ra một cách đánh giá của riêng mình, sau khi đã phân tích các quan điểm, ý kiến khác nhau về đề tài cần bình luận.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 14. Vấn đề cần được chỉ ra ở đây là gì?

A. Hiện nay có nhiều tác động xấu trong nhà trường. Một trong những tác động đó là việc hút thuốc lá của học sinh.

B. Sự xâm nhập của tệ nạn xã hội đến với trường học

C. Các biện pháp phòng chống việc hút thuốc lá trong học sinh hiện nay

D. Tác hại của việc hút thuốc lá nói chung.

Câu 15. Cần đánh giá vấn đề dựa trên những khía cạnh nào?

A. Tại sao hút thuốc lá là tình trạng báo động với thanh thiếu niên trong nhà trường.

B. Nguyên nhân dẫn đến việc hút thuốc lá trong nhà trường.

C. Thái độ của chúng ta đối với việc hút thuốc lá trong nhà trường.

D. Tất cả các ý kiến trên.

Câu 16. Những vấn đề nào cần bạc bàn phù hợp với chủ đề của đề bài?

A. Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng này.

B. Cách tự bảo vệ bản thân và bảo vệ những người xung quanh.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Câu 17. Những dẫn chứng nào không phù hợp với yêu cầu của đề bài?

A. Hơn 15% học sinh nam thử hút thuốc lá trước 10 tuổi.

B. Có đến 4% học sinh nữ độ tuổi 13 - 15 tuổi trả lời có ý định sẽ hút thuốc trong tương lai.

C. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định, hành vi sử dụng, mua bán thuốc lá khi chưa đủ 18 tuổi sẽ bị phạt từ 100 - 300 nghìn đồng; người bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi sẽ bị phạt từ 500 - 1.000.000 đồng.

D. Thuốc lá có lượng doanh thu "khủng" trong nền công nghiệp sản xuất.

đáp án Trắc nghiệm bài Thao tác lập luận bình luận

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 10A
Câu 2DCâu 11A
Câu 3DCâu 12D
Câu 4CCâu 13B
Câu 5DCâu 14A
Câu 6DCâu 15D
Câu 7ACâu 16C
Câu 8DCâu 17D
Câu 9A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X