Trắc nghiệm bài Thao tác lập luận bình luận

Bộ đề trắc nghiệm Thao tác lập luận bình luận gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn lại kiến thức và luyện tập sử dụng thao tác lập luận bình luận.

Câu 1. Thế nào là bình luận?
Câu 2. Dòng nào không nói đúng đặc điểm của bình luận?
Câu 3. Dòng nào nói không đúng tác dụng của bình luận?
Câu 4. Nguyên nhân nào khiến cho việc trình bày ý kiến của những bình luận không được sáng tỏ, có sức thuyết phục và hấp dẫn?
Câu 5. Có nhiều cách bình luận. Nhưng dù theo cách nào thì người bình luận cũng phải:
Câu 6. Trường hợp nào sau đây không phải là bình luận?
Câu 7. Mục đích của thao tác lập luận bình luận là gì?
Câu 8. Yêu cầu khi bình luận là gì?
Câu 9. Khi bình luận một vấn đề cần có bao nhiêu bước?
Câu 10. Liệt kê các bước khi bình luận một vấn đề?
Câu 11. Có ý kiến cho rằng: Muốn làm cho ý kiến bình luận có sức thuyết phục người đọc, người nghe thì phải nắm vững kĩ năng bình luận. Vì có nắm vững kĩ năng bình luận thì người bình luận mới nắm vững cách tổ chức luận cứ, luận điểm nhằm đạt tới mục đích mà mình đã đặt ra. Đúng hay sai?
Câu 12. Dòng nào sau đây đúng khi nói về hướng đánh giá một sự vật (hiện tượng)?
Câu 13. Có ý kiến cho rằng bình luận chẳng qua chỉ là sự kết hợp của hai kiểu lập luận giải thích và chứng minh. Đúng hay sai?

Đọc đề bài sau và trả lời câu hỏi: Bình luận vấn đề tình trạng hút thuốc trong học sinh hiện này.

Câu 14. Vấn đề cần được chỉ ra ở đây là gì?
Câu 15. Cần đánh giá vấn đề dựa trên những khía cạnh nào?
Câu 16. Những vấn đề nào cần bạc bàn phù hợp với chủ đề của đề bài?
Câu 17. Những dẫn chứng nào không phù hợp với yêu cầu của đề bài?

đáp án Trắc nghiệm bài Thao tác lập luận bình luận

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 10A
Câu 2DCâu 11A
Câu 3DCâu 12D
Câu 4CCâu 13B
Câu 5DCâu 14A
Câu 6DCâu 15D
Câu 7ACâu 16C
Câu 8DCâu 17D
Câu 9A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X