Trắc nghiệm Sử 8 bài 30 có đáp án

Trắc nghiệm Sử 8 bài 30 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 30 sử 8 Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Mục đích của Hội Duy Tân là gì?
Câu 2. Tổ chức phong trào Đông Du là ai?
Câu 3. Phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh đã làm bùng lên trong quần chúng ngọn lửa đấu tranh nào?
Câu 4. Vì sao trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ nhất, sản xuất ở nông thông Việt Nam giảm sút?
Câu 5. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916) do những sĩ phu nào lãnh đạo ?
Câu 6. Điểm nào dưới đây là điểm giống nhau của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong quá trình hoạt động cách mạng của mình ?
Câu 7. Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cứu nước mà Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các bậc tiền bối yêu nước đầu thế kỉ XX đã chọn ?
Câu 8. Phan Châu Trinh đã đề cao phương châm gì đối với nhân dân Việt Nam?
Câu 9. Điểm khác biệt giữa hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc so với Phan Bội Châu là
Câu 10. Sự thất bại của phong trào Đông Du đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho các phong trào đấu tranh ở giai đoạn sau?
Câu 11. "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" là quan điểm cứu nước của nhà cách mạng nào?
Câu 12. Phan Bội Châu chủ trương cứu nước bằng các dựa vào
Câu 13. Mục đích hoạt động chính của Đông Kinh nghĩa thục là gì?
Câu 14. Phong trào nào sau đây chịu ảnh hưởng trực tiếp của phong trào Duy tân đầu thế kỉ XX?
Câu 15. Ngày 5-6-1911, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?
Câu 16. Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?
Câu 17. Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911-1918 có ý nghĩa như thế nào?
Câu 18. Nội dung nào sau đây không thuộc hoạt động của trường Đông Kinh nghĩa thục?
Câu 19. Nội dung nào sau đây không phải sự thay đổi chính sách thống trị của thực dân Pháp trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?
Câu 20. Đâu không phải nguyên nhân một số nhà yêu nước Việt Nam chủ trương cứu nước bằng con đường cải cách?
Câu 21. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn tới thất bại của các phong trào đấu tranh đầu thế kỉ XX là gì?
Câu 22. Vì sao năm 1911 Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước?
Câu 23. Yếu tố nào quyết định sự xuất hiện của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX?

đáp án Trắc nghiệm Sử 8 bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 13A
Câu 2ACâu 14C
Câu 3BCâu 15A
Câu 4CCâu 16A
Câu 5ACâu 17D
Câu 6BCâu 18D
Câu 7DCâu 19D
Câu 8CCâu 20C
Câu 9ACâu 21B
Câu 10CCâu 22D
Câu 11BCâu 23A
Câu 12B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X