Tổ chức phong trào Đông Du là ai?

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 13/11/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Tổ chức phong trào Đông Du là ai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Chọn đáp án: B. Hội Duy Tân

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Sự thất bại của phong trào Đông Du đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho các phong trào đấu tranh ở giai đoạn sau?


Với phong trào Đông Du (1905-1908), Phan Bội Châu hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của Nhật Bản trong vấn đề đào tạo nhân lực chuẩn bị cho cuộc bạo động vũ trang. Tuy nhiên thực dân Pháp đã câu kết với Nhật trục xuất những người yêu nước Việt Nam. Phong trào Đông Du kết thúc

Vì sao phong trào Đông du tan rã (1908)?

Tháng 9-1908, thực dân Pháp cấu kết với Nhật và yêu cầu nhà cầm quyền nước này trục xuất những người yêu nước Việt Nam => Phong trào Đông Du tan rã, Hội Duy tân ngừng hoạt động.

Sự thất bại của phong trào Đông Du đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho các phong trào đấu tranh ở giai đoạn sau?


Với phong trào Đông Du (1905-1908), Phan Bội Châu hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của Nhật Bản trong vấn đề đào tạo nhân lực chuẩn bị cho cuộc bạo động vũ trang. Tuy nhiên thực dân Pháp đã câu kết với Nhật trục xuất những người yêu nước Việt Nam. Phong trào Đông Du kết thúc

Tổ chức phong trào Đông Du là ai?


Chọn đáp án: B. Hội Duy Tân

Tháng 8 - 1908, phong trào Đông du thất bại, bởi vì:

Chính phủ Nhật Bản câu kết với thực dân Pháp ở Đông Dương, trục xuất số lưu học sinh Việt Nam, kể ca Phan Bội Châu

đề trắc nghiệm lịch sử 8 mới nhất

X