Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cứu nước mà Phan Bội Châu, Phan

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cứu nước mà Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các bậc tiền bối yêu nước đầu thế kỉ XX đã chọn ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Giải thích: Mặc dù rất khâm phục tinh thần yêu nước của những nhà cách mạng đi trước nhưng Nguyễn Ái Quốc nhận thấy con đường cứu nước đó không đúng đắn, người ví con đường đó là Đuổi hổ cửa trước, rước Beo cửa sau

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 8 mới nhất

X