Trắc nghiệm Sinh 8 bài 51 có đáp án

Đề trắc nghiệm Sinh 8 bài 51 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 51 Sinh lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Tai được chia ra làm 3 phần, đó là những phần nào?
Câu 2. Thành phần nào dưới đây không thuộc tai trong?
Câu 3. Bộ phận tiền đình và các ống bán khuyên có chức năng gì?
Câu 4. Tai ngoài được giới hạn với tai giữa bởi bộ phận nào?
Câu 5. Quá trình thu nhận kích thích của sóng âm diễn ra như thế nào?
Câu 6. Nếu âm thanh ở bên phía tai phải thì tai nào nhận được sóng âm trước?
Câu 7. Ốc tai màng là một ống màng chạy dọc ống tai xương và cuốn quanh trụ ốc hai vòng rưỡi, gồm
Câu 8. Ráy tai có là do đâu?
Câu 9. Tại sao phải tránh tiếp xúc với nơi có tiếng ồn mạnh hoặc tiếng động mạnh thường xuyên?
Câu 10. Chuỗi xương tai bao gồm
Câu 11. Ngăn cách giữa tai ngoài và tai giữa là
Câu 12. Ở người, loại xương nào dưới đây được gắn trực tiếp với màng nhĩ
Câu 13. Ở tai giữa của chúng ta tồn tại mấy loại xương
Câu 14. Trong tai người, xương bàn đạp nằm áp sát với bộ phận nào dưới đây
Câu 15. Ở tai trong, bộ phận nào có nhiệm vụ thu nhận các thông tin về vị trí và sự chuyển động của cơ thể trong không gian
Câu 16. Các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở

đáp án Trắc nghiệm Sinh 8 bài 51: Cơ quan phân tích thính giác

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 9C
Câu 2DCâu 10D
Câu 3ACâu 11C
Câu 4BCâu 12C
Câu 5ACâu 13D
Câu 6BCâu 14B
Câu 7ACâu 15C
Câu 8ACâu 16B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X