Trắc nghiệm Sinh 8 bài 60 có đáp án

Đề trắc nghiệm Sinh 8 bài 60 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 60 Sinh lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Nơi sản xuất tinh trùng là.
Câu 2. Nơi tinh trùng tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo, nằm phía trên mỗi tinh hoàn là
Câu 3. Bộ phận nào của cơ quan sinh dục nam nằm ở ngoài cơ thể tạo điều kiện cho sản xuất sinh trùng?
Câu 4. Tại sao bìu nằm bên ngoài cơ thể mà không phải bên trong như gan, thận,...?
Câu 5. Tinh trùng từ mào tinh hoàn sẽ theo ống dẫn tinh đến chứa tại đâu?
Câu 6. Bộ phận nào sau đây không thuộc cơ quan sinh dục nam?
Câu 7. Ở túi tinh, tinh trùng tiếp tục được nuôi dưỡng là nhờ đâu?
Câu 8. Có 2 loại tinh trùng, đó là 2 loại nào?
Câu 9. Tuyến hành trong cơ quan sinh dục nam có chức năng gì?
Câu 10. Trong cơ quan sinh dục nữ, tinh trùng có khả năng sống trong bao lâu?
Câu 11. Ở cơ quan sinh dục nam, bộ phận nào là nơi sản xuất ra tinh trùng
Câu 12. Ở người, nhiệt độ thích hợp cho sự sản sinh tinh trùng nằm trong khoảng
Câu 13. Sau khi hoàn thiện về cấu tạo, tinh trùng được dự trữ ở đâu
Câu 14. Tuyến Côpơ là tên gọi khác của
Câu 15. Sau khi được tạo ra tại tinh hoàn, tinh trùng sẽ được đưa đến bộ phận nào để tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo

đáp án Trắc nghiệm Sinh 8 bài 60: Cơ quan sinh dục nam

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 9B
Câu 2ACâu 10C
Câu 3DCâu 11C
Câu 4ACâu 12C
Câu 5BCâu 13C
Câu 6ACâu 14A
Câu 7CCâu 15A
Câu 8C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X