Trắc nghiệm Sinh 8 bài 65 có đáp án

Đề trắc nghiệm Sinh 8 bài 65 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 65 Sinh lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. AIDS là gì?
Câu 2. Phương thức lây truyền HIV/AIDS?
Câu 3. HIV lây nhiễm vào tế bào nào?
Câu 4. Khi nhiễm HIV gây suy giảm miễn dịch sẽ tạo điều kiện cho các bệnh khác xâm nhập. Những bệnh này được gọi chung là?
Câu 5. Người mẹ bị nhiễm HIV sau khi sinh con, người mẹ có thể lây nhiễm HIV cho con mình thông qua:
Câu 6. Khi quan hệ tình dục với người HIV cần lưu ý gì để tránh lây nhiễm?
Câu 7. Tại sao đại dịch AIDS là thảm họa của con người?
Câu 8. Các biện pháp phòng chống HIV/AIDS
Câu 9. Hạt virus HIV hoàn chỉnh có mấy lớp?
Câu 10. Phần lõi của virus HIV có mấy phân tử ARN?
Câu 11. HIV có thể lây truyền qua con đường nào dưới đây ?
Câu 12. AIDS là chữ tắt của thuật ngữ quốc tế mà nghĩa tiếng Việt là
Câu 13. Phần lõi của HIV chứa bao nhiêu phân tử ARN ?
Câu 14. Khi xâm nhập vào cơ thể người, HIV tấn công chủ yếu vào loại tế bào nào
Câu 15. Khi xâm nhập vào cơ thể, HIV sẽ làm suy giảm hệ thống miễn dịch. Đây là điều kiện thuận lợi để các tác nhân gây bệnh khác xâm nhập và hoành hành. Những bệnh kéo theo này được gọi chung là

đáp án Trắc nghiệm Sinh 8 bài 65: Đại dịch AIDS - Thảm hoạ của loài người

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 9B
Câu 2DCâu 10B
Câu 3DCâu 11C
Câu 4ACâu 12D
Câu 5CCâu 13C
Câu 6ACâu 14C
Câu 7DCâu 15A
Câu 8D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X