Thành phần nào dưới đây không thuộc tai trong?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Thành phần nào dưới đây không thuộc tai trong?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 8 mới nhất

X