Trong tai người, xương bàn đạp nằm áp sát với bộ phận nào dưới đây

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Trong tai người, xương bàn đạp nằm áp sát với bộ phận nào dưới đây

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 8 mới nhất

X