Trắc nghiệm GDCD 9 bài 7 : Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 9 bài 7 Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc có đáp án để học tốt môn Giáo Dục Công Dân lớp 9

Câu 1. "Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba" câu nói đề cập đến truyền thống nào của dân tộc ta?
Câu 2. Câu tục ngữ: Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy nói về truyền thống nào?
Câu 3. Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta được lưu truyền từ đời này sang đời khác là
Câu 4. Các hành vi vi phạm các chuẩn mực về truyền thống đạo đức là?
Câu 5. Hành động nào sau đây thể hiện tính kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
Câu 6. Hành vi nào sau đây không kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
Câu 7. Hiện tượng học sinh đánh nhau, lột đồ của bạn trong trường học vi phạm chuẩn mực nào?
Câu 8. Câu tục ngữ: Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn nói về truyền thống nào của dân tộc ta?
Câu 9. Vào ngày 27/7 - Ngày Thương binh - Liệt sỹ các cơ quan chính quyền, tổ chức tình nguyện thường đến thăm hỏi gia đình thương binh liệt sỹ, bà mẹ việt nam anh hùng. Điều đó thể hiện?
Câu 10. Đối với các truyền thống tốt đẹp chúng ta cần làm gì?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 9 bài 7 : Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2ACâu 7D
Câu 3DCâu 8A
Câu 4ACâu 9B
Câu 5DCâu 10D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X