Trắc nghiệm GDCD 8 bài 21 có đáp án

Đề trắc nghiệm GDCD 8 bài 21 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 21 GDCD lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Đặc điểm của Pháp luật là?
Câu 2. Các quy định của pháp luật là thước đo hành vi của mọi người, có tính phổ biến chung, được áp dụng nhiều lần trong phạm vi rộng lớn thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?
Câu 3. Các điều luật được quy định rõ ràng, chính xác, chặt chẽ, thể hiện trong các văn bản pháp luật thể hiện đặc điểm nào của pháp luật ?
Câu 4. Pháp luật do nhà nước ban hành, mang tính quyền lực, bắt buộc mọi người phải tuân theo, không phụ thuộc vào sở thích của bất cứ ai thể hiện đặc điểm nào của pháp luật ?
Câu 5. Tại Hiến pháp và Luật giáo dục đều quy định quyền và nghĩa vụ của công dân điều đó thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?
Câu 6. Bản chất pháp luật nước ta là?
Câu 7. Pháp luật là công cụ để thực hiện quản lí nhà nước, quản lí kinh tế, văn hóa xã hội nói đến nội dung nào của pháp luật?
Câu 8. So với đạo đức, điểm khác biệt căn bản nhất giữa pháp luật và đạo đức thể hiện ở đặc điểm nào?
Câu 9. So với đạo đức, điểm khác biệt căn bản nhất giữa pháp luật và đạo đức thể hiện ở đặc điểm nào?
Câu 10. Luật hôn nhân và gia đình quy định nữ đủ 18 tuổi mới được kết hôn, điêug đó thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 8 bài 21: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2ACâu 7B
Câu 3BCâu 8C
Câu 4CCâu 9C
Câu 5BCâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X