Trắc nghiệm GDCD 8 bài 19 có đáp án

Đề trắc nghiệm GDCD 8 bài 19 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 19 GDCD lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Hiện nay, các thế lực thù địch trong và ngoài nước thường lợi dụng quyền con người (QCN), đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, báo chí và tự do Internet để vu cáo Việt Nam là "chế độ độc tài toàn trị"; "Việt Nam vi phạm các công ước quốc tế về quyền con người mà họ đã ký kết", "Việt Nam kiểm soát và kiểm duyệt gắt gao báo chí, tự do Internet"; Việt Nam "bắt bớ nhiều blogger"; "bịt miệng những người... yêu nước". Những thông tin trên nói về vi phạm đến quyền nào?
Câu 2. Quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vẫn đề chung của xã hội được gọi là ?
Câu 3. Biểu hiện việc thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là?
Câu 4. Biểu hiện việc thực hiện sai quyền tự do ngôn luận là?
Câu 5. Người bao nhiêu tuổi vi phạm quyền tự do ngôn luận phải chịu trách nhiệm hình sự?
Câu 6. Việc ông A sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình để tung tin đồn nhảm không đúng sự thật sẽ bị phạt như thế nào?
Câu 7. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân bị phạt tù bao lâu ? tù từ 03 tháng đến 02 năm.?
Câu 8. Học sinh phát biểu ý kiến trong buổi sinh hoạt lớp là thể hiện quyền nào?
Câu 9. Quyền tự do ngôn luận có ý nghĩa là?
Câu 10. Quyền tự do ngôn luận được quy định tại cơ quan nào cao nhất?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 8 bài 19: Quyền tự do ngôn luận

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2ACâu 7B
Câu 3DCâu 8A
Câu 4DCâu 9D
Câu 5DCâu 10D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X