Trắc nghiệm GDCD 8 bài 20 có đáp án

Đề trắc nghiệm GDCD 8 bài 20 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 20 GDCD lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Tính đến nay nước ta có bao nhiêu bản Hiến pháp?
Câu 2. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có bao nhiêu chương và bao nhiêu điều?
Câu 3. Người ký bản Hiến pháp là?
Câu 4. Các văn bản pháp luật khác ban hành phải đảm bảo tiêu chí nào so với Hiến pháp?
Câu 5. Nội dụng hiến pháp bao gồm ?
Câu 6. Hiến pháp do cơ quan nào xây dựng?
Câu 7. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân tại chương nào?
Câu 8. Hiến pháp được sửa đổi khi có bao nhiêu đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành?
Câu 9. Theo Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 gồm các cơ quan nào?
Câu 10. Bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta được ban hành năm nào?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 8 bài 20: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2ACâu 7B
Câu 3ACâu 8D
Câu 4DCâu 9D
Câu 5DCâu 10B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X