Trắc nghiệm GDCD 8 bài 9 có đáp án

Đề trắc nghiệm GDCD 8 bài 9 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 9 GDCD lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Câu tục ngữ: Bán anh em xã mua láng giềng gần nói đến điều gì?
Câu 2. Toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực, giữa họ có sự liên kết, hợp tác cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung được gọi là ?
Câu 3. Các hoạt động thể hiện việc xây dựng nếp sống văn hóa là?
Câu 4. Các hoạt động không xây dựng nếp sống văn hóa là?
Câu 5. Làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú được gọi là?
Câu 6. Hằng năm vào các dịp gần tết, tại thôn M thường vận động bà con quét dọn đường làng, ngõ xóm, treo cờ. Việc làm đó thể hiện điều gì?
Câu 7. Biểu hiện cụ thể của cộng đồng dân cư là?
Câu 8. Tiêu chuẩn nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là?
Câu 9. Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư có ý nghĩa như thế nào?
Câu 10. Để xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư học sinh cần phải làm gì?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 8 bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6A
Câu 2BCâu 7D
Câu 3DCâu 8D
Câu 4DCâu 9D
Câu 5CCâu 10D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X