Trắc nghiệm GDCD 8 bài 8 có đáp án

Đề trắc nghiệm GDCD 8 bài 8 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 8 GDCD lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Ở Việt Nam, việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác được thể hiện trong các lĩnh vực nào?
Câu 2. Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình được gọi là ?
Câu 3. Các hoạt động việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là?
Câu 4. Các hoạt động không tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
Câu 5. Việc liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nước ngoài với các cơ sở giáo dục Việt Nam nói đến việc học hỏi trong lĩnh vực nào?
Câu 6.

Việt Nam ký kết Hiệp định liên Chính phủ về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình với Liên bang Nga, Trung Quốc và Achentina. Điều đó thể hiện điều gì ?

Câu 7. Ở các nước phương Tây, lứa tuổi thanh thiếu niên quan hệ tình dục trước hôn nhân khá cao. Ở nước ta hiện nay tình trạng phá thai và kết hôn ở độ tuổi ngày càng tăng nhanh. Thông tin đó nói lên điều gì?
Câu 8. Ngày nay, thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến nhạc nước ngoài như: Nhạc Hàn Quốc, nhạc Anh, nhạc Trung...và bài trừ thậm chí ghét bỏ các loại nhạc truyền thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát quan họ.Việc làm đó nói lên điều gì?
Câu 9. Việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác phải chú ý đến điều gì?
Câu 10. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc có vai trò như thế nào đối với nước ta trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 8 bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2BCâu 7A
Câu 3DCâu 8A
Câu 4DCâu 9A
Câu 5ACâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X