Trắc nghiệm GDCD 8 bài 5 có đáp án

Đề trắc nghiệm GDCD 8 bài 5 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5 GDCD lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Câu tục ngữ: Phép vua thua lệ làng nói đến yếu tố nào?
Câu 2. Quy tắc xử xự chung, có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành, được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế được gọi là ?
Câu 3. Biểu hiện của pháp luật là?
Câu 4. Biểu hiện của kỉ luật là?
Câu 5. Các hành vi: Buôn bán người qua biên giới, chặt gỗ trong khu du lịch sinh thái, bắt cóc trẻ em vi phạm điều gì?
Câu 6. Các hành động : Coi cóp trong thi cử, nói chuyện riêng trong giờ vi phạm điều gì?
Câu 7. Điều khác biệt căn bản nhất giữa pháp luật và kỉ luật là gì?
Câu 8. Những quy định , quy ước ở một tập thể, một cộng đồng người ở phạm vi hẹp hơn được gọi là?
Câu 9. Phát hiện 1 đôi nam nữ vào nhà hàng xóm bắt cóc trẻ em em sẽ làm gì?
Câu 10. Những quy định của pháp luật và kỉ luật có ý nghĩa như thế nào với mọi người ?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 8 bài 5: Pháp luật và kỷ luật

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2CCâu 7A
Câu 3DCâu 8D
Câu 4DCâu 9A
Câu 5ACâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X