Trắc nghiệm GDCD 8 bài 15 có đáp án

Đề trắc nghiệm GDCD 8 bài 15 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 15 GDCD lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Chất và loại có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người là?
Câu 2. Thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất được gọi là?
Câu 3. Cơ quan, tổ chức nào được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí.?
Câu 4. Các trường hợp nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự là ?
Câu 5. Đối tượng được trang bị vũ khí thô sơ là?
Câu 6. Số lượng buôn pháo nổ từ 10 kg đến dưới 50 kg bị phạt bao nhiêu tiền ?
Câu 7. Hành vi sử dụng trái phép pháo nổ (đốt pháo) bị phạt tù mức cao nhất là bao lâu
Câu 8. Khi phát hiện một nhóm thanh niên bán pháo nổ trong trường học của mình em sẽ làm gì?
Câu 9. Hành động nào sau đây thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
Câu 10. Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 8 bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2ACâu 7D
Câu 3ACâu 8A
Câu 4DCâu 9D
Câu 5DCâu 10D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X