Trắc nghiệm GDCD 8 bài 12 có đáp án

Đề trắc nghiệm GDCD 8 bài 12 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 12 GDCD lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Câu tục ngữ: Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần khuyên chúng ta điều gì?
Câu 2. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình đề cập dến các mối quan hệ nào?
Câu 3. Các hành động thể hiện quyền và nghĩa vụ của cha mẹ là?
Câu 4. Các hành động thể hiện quyền và nghĩa vụ của ông bà là?
Câu 5. Bố và mẹ bất đồng trong quan điểm nuôi dạy con theo cách dạy của Nhật Bản và Việt Nam, ép con phải học theo những thứ mà bố mẹ thích. Việc làm đó nói lên điều gì?
Câu 6. Chế độ hôn nhân của nước ta là?
Câu 7. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình được thể hiện rõ nhất tại đâu?
Câu 8. Các hành vi: Đánh chửi bố mẹ, vô lễ với ông bà vi phạm điều gì?
Câu 9. Gia đình K lợi dụng mẹ già chiếm đoạt tài sản, chuyển nhượng sổ đỏ để lấy đất sau đó bán và đưa mẹ chồng vào trại dưỡng lão để không phải trông nom, chăm sóc. Việc làm đó nói lên điều gì ?
Câu 10. Đối với các hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà chúng ta cần phải làm gì?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 8 bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2DCâu 7A
Câu 3DCâu 8B
Câu 4DCâu 9A
Câu 5ACâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X