Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

Đề trắc nghiệm Địa lí 10 bài 19 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm về sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất có đáp án chi tiết

Câu 1. Trong vùng ôn đới chủ yếu có các kiểu thảm thực vật.
Câu 2. Dựa vào hình 19.11, ở sườn Tây dãy Cap – ca, lần lượt từ chân núi lên đỉnh là các vành đai thực vật:
Câu 3. Dựa vào hình 19.11, ở sườn Tây dãy Cap – ca, vành đai rừng lá kim và đất pôtdôn núi nằm ở độ cao
Câu 4. Dựa vào hình 19.1 và 19.2 trong SGK, cho biết đại bộ phận thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên phân bố trong phạm vi những vĩ tuyến nào?
Câu 5. Dựa vào hình 19.1 và 19.2 trong SGK, cho biết khu vực ven chí tuyến ở Bắc Phi có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào?
Câu 6. Dựa vào hình 19.1 và 19.2 trong SGK, cho biết khu vực Đông Nam Á có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào?
Câu 7. Khí hậu cận cực lục địa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào?
Câu 8. Khí hậu ôn đới hải dương có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào?
Câu 9. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào?
Câu 10. Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào?

đáp án Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2BCâu 7A
Câu 3CCâu 8C
Câu 4CCâu 9B
Câu 5BCâu 10D

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X