Trắc nghiệm Công nghệ 6 bài 25

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 6 bài 25 có đáp án giúp bạn nắm vững kiến thức và đạt kết quả học tập cao.

Câu 1. Thu nhập của người đang làm việc ở cơ quan, xí nghiệp không bao gồm:
Câu 2. Thu nhập chính của người bán hàng là:
Câu 3. Thu nhập của các loại gia đình ở Việt Nam gồm mấy loại ?
Câu 4. Các nguồn thu nhập của gia đình bao gồm:
Câu 5. Thu nhập bằng hiện vật gồm có:
Câu 6. Thu nhập của gia đình là:
Câu 7. Thu nhập bằng tiền của của gia đình không có từ nguồn nào?
Câu 8. Thu nhập của hộ gia đình ở thành phố chủ yếu bằng gì?
Câu 9. Thu nhập của hộ gia đình ở nông thôn chủ yếu bằng gì?
Câu 10. Bạn A là học sinh. Vậy bạn A có thể làm gì để giúp gia đình tăng thu nhập?

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 6 bài 25

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6C
Câu 2BCâu 7B
Câu 3BCâu 8A
Câu 4DCâu 9B
Câu 5ACâu 10D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X